Verplichtingen en grenzen

  1. Gelijke behandeling : niet discrimineren
  2. Kosten documenten : examens en onderzoeken zijn voor de rekening van de werkgever
  3. Informatie aan de sollicitant : arbeidsplaats, aard van de functie, wervingsreserve, sollicitant op de hoogte houden wanneer ze niet worden aangenomen
  4. Eerbiediging v.d. persoonlijke levenssfeer : geen vragen over privéleven tenzij relevant
  5. Vertrouwelijke behandeling v.d. gegevens
  6. Plichten van de sollicitant : noodzakelijke gegevens over beroeps- en studieverleden, vertrouwelijke informatie over het bedrijf niet publiek maken
  7. Duur v.d. selectieprocedure : binnen redelijke termijn
  8. Proefarbeid : niet langer dan nodig om de bekwaamheid te testen
  9. Verplaatsingskosten : moeten beperkt worden
  10. Publicitaire werkaanbiedingen : fictieve arbeidsplaatsen aanbieden is verboden

Site over Hr-manager