Algemene info

Inleiding


Een HR-manager of human resource manager is samen met de HRM-afdeling verantwoordelijk voor het aantrekken, selecteren, belonen, beoordelen en opleiden van werknemers binnen een organisatie. Hij houdt toezicht op de organisatorische cultuur en waarborgt de naleving van arbeidsvoorschriften en -wetgeving.
Daarnaast houdt een HR-manager zich bezig met strategische initiatieven als fusies, overnames, talent management, arbeidsverhoudingen, diversiteit en successieplanning. Soms maakt hij onderdeel uit van het bestuur

Rol van Hr-manager


 

 • Bepaalt het personeelsbeleid van een bedrijf en zorgt ervoor dat het wordt uitgevoerd
 • De HR-manager is de link tussen management en de werknemers
 • Hij/zij moet ervoor zorgen dat de samenwerking tussen het personeel onderling en tussen het personeel en het management optimaal verloopt zodat het bedrijf zijn objectieven behaalt

Taken van Hr-manager


 

 • Je stelt een HR strategie op. Je maakt handleidingen op en geeft advies aan afdelingshoofden. Zo vertaal je het bestuursbeleid naar specifieke procedures voor het personeel.
 • Je zorgt ervoor dat de procedures voor de personeelsadministratie gerespecteerd worden. Daaronder valt bv. verlof, ziekte, regeling rond salaris of bonussen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de interne communicatie. Je bent het aanspreekpunt voor het personeel op alle niveaus.
 • Je onderhoudt de eventuele relaties met de vakbonden. Je organiseert om de vier jaar sociale verkiezingen.
 • Je bepaalt het werving- en selectiebeleid voor nieuw personeel. Je organiseer en co├Ârdineert selectie- en functioneringsgesprekken.
 • Je stelt de vacatures op en staat in voor het onthaal en de opleiding van nieuwe medewerkers. Je helpt het personeel bij problemen met hun prestaties of gedrag.
 • Je ziet toe op hun persoonlijke ontwikkeling door bijvoorbeeld bijscholingen en trainingen te organiseren
 • Je regelt ook ontslagen en organiseert outplacement en exitgesprekken.

Houd er natuurlijk altijd rekening mee dat de taken in elk bedrijf anders kunnen zijn. Het is dus belangrijk om je goed te informeren tijdens een sollicitatiegesprek.

Vaardigheden en competenties


Aangezien je in toch wel veel bedrijven de manager van een team medewerkers bent, zal je natuurlijk leidinggevende capaciteiten moeten hebben. Daarom zijn volgende vaardigheden belangrijk:

 • Je kan goed met mensen omgaan en je hebt een groot inlevingsvermogen
 • je kan goed communiceren en goed luisteren. Je kan ook goed onderhandelen.
 • Je vindt het een uitdaging om mensen te motiveren en te laten samenwerken.

Site over Hr-manager